Dokumenty i formalności

Dane do faktury – Imię i Nazwisko, adres zamieszkania. W przypadku firmy – dane firmowe. Firma musi posiadać Europejski nr NIP i aktywny numer EORI.

Dane do upoważnienia vollmacht – Chodzi tu o upoważnienie na przewóz samochodu przez danego kierowcę. Dane potrzebne do dokumentu to: Imię i Nazwisko, nr dowodu osobistego oraz nr telefonu. Przy tym upoważnieniu musi znajdować się kopia dowodu osobistego kupującego.

ATC – Deklaracja celna, otrzymujesz ją drogą mailową do 7 dni od dokonania odprawy celnej.

Dowód Rejestracyjny – Zostaje on dostarczony wraz z pojazdem.